WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ I UMOWA POUFNOŚCI

 

WARUNKI KORZYSTANIA

 

 1. Uważa się, że każdy, kto zostaje członkiem, korzysta lub odwiedza tę stronę, zaakceptował następujące warunki. Jeśli nie akceptujesz postanowień niniejszej umowy, przestań korzystać z tej witryny.
 2. Wszelkie dźwięki, obrazy, pisemne informacje, dokumenty, marki oraz intelektualne i przemysłowe prawa własności tych marek należą do ETi lub stron, które umożliwiły ETi ich użycie; wszystkie takie przedmioty są legalnie wykorzystywane za zgodą odpowiednich właścicieli i są prawnie chronione. Dystrybucja, powielanie, kopiowanie, przesyłanie i wszelkie inne wykorzystanie wymagają zgody prawowitych właścicieli.
 3. Wszystkie informacje i zalecenia przedstawione na tej stronie mają charakter ogólny, a firma ETi nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie takich informacji i zaleceń.
 4. Musisz uzyskać pozwolenie od ETi, jeśli chcesz otrzymać link z tej strony lub umieścić link do tej strony.
 5. ETi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, szkody lub wirusy, które mogą być spowodowane przez komputery osobiste użytkowników i dostęp do Internetu w trakcie korzystania z tej strony w jakikolwiek sposób, lub zaimportowanie danych z witryny oraz za problemy, które mogą być spowodowane nieuprawnionym dostępem stron trzecich do wspomnianych systemów komputerowych itp.
 6. Niektóre linki na stronie mogą Cię przenieść do lokalizacji poza siecią ETi. ETi nie udziela żadnych gwarancji dotyczących zawartości lub dokładności takich stron, ani też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonalność takich stron. Te linki są udostępnione tylko w dobrej wierze. ETi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, które mogą wystąpić w witrynach, z którymi są one połączone.
 7. Wszystko na tej stronie jest dostarczane „tak jak jest”. ETi nie gwarantuje, że jakikolwiek dźwięk, obraz, pisemne informacje lub dokumenty na tej stronie są odpowiednie do określonego celu.

 

WARUNKI POUFNOŚCI

 

 1. Niniejsza umowa określa, w jaki sposób informacje należące do użytkownika będą używane i chronione. Zasady te określają również, co należy zrobić, jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały zebrane, i w jaki sposób możesz zmienić informacje, które nam przekazujesz. ETi nie udostępni Twoich informacji osobom trzecim bez Twojej zgody.
 2. Strona internetowa może pobrać plik „cookie” na Twój komputer, aby mogła rozpoznać użytkownika, gdy uzyskuje on do niej dostęp i poprawić jego wrażenia. Możesz odmówić zgody na pobieranie plików cookie. ETi nie będzie udostępniać informacji uzyskanych dzięki „plikom cookie” stronom trzecim, chyba że zaistnieje obowiązek prawny.
 3. Wszystkie Twoje dane osobowe zostaną zapisane w bazie danych ETi za Twoją pełną aprobatą. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie podawaj swoich danych osobowych. ETi nie będzie rejestrować Twoich danych osobowych bez Twojej zgody.
 4. ETi ma prawo do zamiany wszystkich informacji, które użytkownik złożył i które są zapisane w bazie danych na informacje statystyczne w dowolnym czasie i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, ze wszystkimi prawami zastrzeżonymi przez ETi, oraz do wykorzystania tych informacji do komunikacji z Tobą, bezpośrednio lub pośrednio, oraz na potrzeby wszelkich pól reklamowych lub marketingowych należących do ETi. Twoje informacje nie mogą być wykorzystywane z korzyścią dla osób trzecich innych niż ETi. Wszyscy użytkownicy, którzy akceptują warunki użytkowania, zaakceptowali i zgodzili się na te kwestie.
 5. Mimo, że nie ma żadnej oddzielnej operacji na tej stronie wskazującej na to, że akceptujesz te zasady, korzystanie z tej strony oznacza, że zgadzasz się na te zasady poufności.
 6. ETi zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w warunkach korzystania z serwisu oraz w umowie o zachowaniu poufności.
 7. ETi może przenieść prawa wynikające z niniejszej strony i niniejszej umowy na strony trzecie. Spółki grupy ETi mogą korzystać z praw wynikających z tej umowy.
 8. ETİ, który jest stroną niniejszej umowy, odnosi się do ETi GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. W przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek prawa na tej stronie i w niniejszej umowie, które leżą w interesie spółek lub partnerów grupy ETi, spółki i partnerzy ETi mogą korzystać z praw wynikających z tej umowy.
 9. W przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub korzystania z tej strony, wszystkie zapisy handlowe i komputerowe ETi będą wyłącznym dowodem, a sądy centralne będą miały jurysdykcję w przypadku jakiegokolwiek sporu.